Táto politika ochrany osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše osobné údaje pri návšteve našej webovej stránky.

Hodnoty zadané do kalkulačky

Kalkulačka váženého a aritmetického priemeru známok nikam neodosiela vaše hodnoty, všetky výpočty prebiehajú iba na vašom počítači/telefone. Vaše výpočty neukladáme na žiadnych serveroch.

Zber chýb prostredníctvom služby Sentry.io

Na zabezpečenie najvyššej kvality našich služieb a rýchleho odstraňovania technických problémov využívame službu Sentry.io na zaznamenávanie chybových hlášok. Táto služba nám umožňuje automaticky hlásiť a sledovať technické chyby, ktoré by mohli ovplyvniť vaše používateľské skúsenosti. Pri zaznamenávaní týchto chýb môže Sentry.io zbierať technické informácie ako je verzia operačného systému, verzia internetového prehliadača, typ zariadenia, IP adresa, atď. Avšak všetky tieto údaje sú anonymizované a spracované s najväčším rešpektom k vášmu súkromiu, v súlade s platnými právnymi predpismi. Viac o tom aké informácie Sentry.io zbiera a ako s nimi zaobchádza sa môžete dozvedieť tu: https://sentry.io/privacy/.

Analytika na našej webovej stránke

Na analýzu návštevnosti našej webovej stránky využívame službu Plausible.io. Ide o moderný analytický nástroj, ktorý kladie dôraz na súkromie našich používateľov. Výhodou tohto nástroja je, že je hostovaný na serveroch nachádzajúcich sa v Európe, čo zabezpečuje dodržiavanie európskych štandardov v oblasti ochrany osobných údajov. Je dôležité zdôrazniť, že pomocou analytiky Plausible.io nesbierame žiadne osobné údaje našich návštevníkov. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby poskytoval štatistiky návštevnosti bez sledovania konkrétnych jednotlivcov, čo znamená, že vaše súkromie je u nás v bezpečí.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Nepredávame, nevymieňame ani inak neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nemáme váš súhlas alebo nie sme zákonom povinní tak urobiť.

Bezpečnosť údajov

Implementujeme vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom, zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných údajov.

Zmeny v tejto politike ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať alebo zmeniť túto politiku ochrany osobných údajov kedykoľvek. Všetky zmeny budú zverejnené na tejto stránke spolu s dátumom úpravy.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na vocelka.p@gmail.com.

Teraz už viete o ochrane osobných údajov všetko. Späť na výpočet priemeru.